Databehandleraftale OK-Klubben

Mellem
Den dataansvarlige: OK – Klubben Kolding, Ålegården 3, 6000 Kolding
Tlf.75524767, CVR: 3206621
Web: www.ok-klubben.dk, Mail: ok-klubben@hotmail.com
Og
Databehandlere: Mette Schumacher og Gitte Gaarn Andersen
Ålegården 3, 6000 Kolding
CVR: 320666216

Databehandlerne indsamler navn, adresse, tlf. og fødselsdato til brug af medlemsregistrering, samt varetager udsendelse af programmer, indberetning til skat, Offentlige myndigheder, Landsorganisationen og revisor.
Lovhjemmel: Samtykke og Retsligt.

Sletning af data:
Navn, adresse, tlf. fødselsdato slettes 1 år efter udmeldelse af klubben.
Billeder taget i OK-Klubben kan efter medlemmernes godkendelse anvendes til branding f.eks. via hjemmeside og sociale medier.

Sikkerhedsforanstaltninger:
Personoplysningerne registreres i en Access database og opbevares på Microsoft On Drive. Oplysningerne er beskyttet af password, og forefindes ikke på de enkelte pc’ere

Underskrift:
Dataansvarlige.

Navn: Erik Demant
Stilling: Formand for Bestyrelsen for OK-Klubben
Telefon:29323102
e-mail: eddemant@gmail.com

Databehandlere:
Navn: Mette Schumacher og Gitte Gaarn Andersen
Stilling: Leder af OK-Klubben Bogholder
Telefon: 75524767, 20957675
e-mail: schumacher@tdcadsl.dk, gitteogper@profibermail.dk

Datahandleraftale OK-Skolen

Mellem
Den dataansvarlige OK – Skolen Kolding, Ålegården 3, 6000 Kolding
CVR: 17534890, Tlf.75524767
Web: www.ok-klubben.dk, Mail: okskolen.kolding@gmail.com
Og Databehandler
Erik Demant
Ålegården 3, 6000 Kolding
CVR: 17534890

Databehandleren:
Indsamler navn, adresse, tlf. og fødselsdato til brug af medlemsregistrering, samt varetager udsendelse af programmer, indberetning til skat, Offentlige myndigheder, Dansk Oplysnings Forbund og revisor.
Lovhjemmel: Samtykke og Retsligt

Sletning af data:
Navn, adresse, tlf. fødselsdato slettes 1 år efter ophør af kurset.
Billeder taget i OK-Skolen kan efter kursisternes godkendelse anvendes til branding f.eks. via hjemmeside og sociale medier.

Sikkerhedsforanstaltninger:
Personoplysningerne registreres i et Excell regneark og opbevares på Microsoft On Drive. Oplysningerne er beskyttet af password, og forefindes ikke på de enkelte pc’ere

Underskrift:
Dataansvarlige.

Navn: Tove Larsen
Stilling: Formand for Bestyrelsen for OK-Skolen
Telefon: 75507595
e-mail: tjlarsen@stofanet.dk

Databehandler:
Navn: Erik Demant
Stilling: Leder af OK-Skolen
Telefon: 51940033
e-mail: okskolen.kolding@gmail.com