August
September
Oktober
November
December
Nyhedsbrev
OK-Skolen
OK-Bridge i Centrum
Øvrige aktiviteter
Bestyrelse og udvalg
Praktiske oplysninger
Tidligere programmer
Kontakt oplysninger
Sponsorater

Skriv til os hvis du har  forslag, kommentarer, eller spørgsmål.
Her kan du også melde dig ind i OK-Klubben.

 

Kontoret
OK-Klubben
Ålegården 3,
6000 Kolding
Telefon: 75524767
Torsdage lukkes telefonerne kl. 14.00


OK-Klubbens Bank
Jyske Bank, Reg.nr. 5098 kontonr. 1048247

OK-Skolens Bank
Danske Bank, Reg.nr. 1569 kontonr. 8760011178


Støt vores annoncører
De støtter os

 

 

Praktiske oplysninger

OK-Klubben Kolding er en uafhængig, selvejende forening, der har til formål på partiupolitisk grundlag at drive klubvirksomhed for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for voksne, ældre, handicappede og andre medborgere i Kolding Kommune.

I OK-Klubben hersker der en helt speciel »ånd«. Vi prøver at være aktuelle med klubbens arrangementer.
Vi tilbyder underholdning, ture og arrangementer med indhold på medlemmernes egne præmisser. I det daglige hjælper vore
mange frivillige værtinder dig til rette.

Der er mulighed for
– at få oplevelser i samvær med andre
– at udbygge sit personlige netværk
– at deltage i OK-Skolens undervisning
– at benytte klubbens internet- og datastue.

Mødestedet for pensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere og alle andre voksne, som er medlemmer af OK-Klubben.
Der er intet alderskrav for at være medlem. Klubben er mødestedet for de aktive.

Vores målsætning er at: Livet skal leves – hele livet.

For at kunne leve op til denne målsætning har vi fem centrale værdier:

Vi vil være rummelige og gæstfrie
Alle skal føle, at de er velkomne hos os.
Alt samvær skal være ligeværdigt og baseret på tillid til hver enkelt og respekt for forskellige former for deltagelse i fællesskabet.

Vi vil skabe livsglæde og selvværd
Alle vores aktiviteter har formålet at skabe glæde og personlig tilfredshed.

Vi vil bruge vores kompetencer
Hver enkelt menneske er unikt og har noget at bidrage med.
Vi ønsker derfor, at alle får mulighed for at bruge netop deres personlige evner, så længe de ønsker det.

Vi tror på frivillighed
At være frivillig skaber glæde og værdi for både dem, der nyder godt af indsatsen, men i høj grad også for den, der yder arbejdet. Seniorer bidrager ved deres frivillige indsats med en meget betydelig værdi i og for samfundet.

Vi tror på, at generationer har meget at give hinanden
Samarbejde på tværs af generationer og med familie og pårørende oplever vi som meget værdifuldt.

Vi bestræber os på at lave vore arrangementer så alsidige som muligt, og derfor har vi brug for gode ideer og tilbagemeldinger om vores arrangementer, så de vil blive modtaget med glæde.
Måske kan vi bruge det i klubbens videre arbejde.
 

Medlemskontingent
Medlemskab  350 kr. årligt.
Medlemskabet skal fornyes pr. 1. januar. Det er vigtigt, at du som OK-medlem melder flytning til kontoret.

Torsdagsarrangementer
Det koster kun 30 kr. for medlemmer at komme ind til torsdagsarrangementerne og 65 kr. for gæster i efteråret 2021. Undtaget er dog torsdagene 16. september og 11. november, som begge er gratis for medlemmer af OK-Klubben. Julekoncerterne den 2. december og 16. december, skal både gæster og medlemmer, reservere billetter til på OK-Klubbens kontor.

Åbningstid
OK-Klubben er åben fra kl. 9.00 til kl. 16.00 mandag til fredag hele året. Kontoret er lukket om fredagen.

Første åbningsdag, med aktivitet, efter sommerferien er torsdag den 5. august 2021, hvor der er Åbent Hus.

OK-Klubben er lukket:
– fra fredag den 25. juni 2021 til mandag den 2. august 2021 (begge dage inkl.).
Lørdage og søndage: Lukket.

Sommertid

Fra 1. juni til og med 31. juli.
I juni måned er klubben åben mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 9.00 - 14.00.
Der kan dog på grund af begrænset aktivitet være reduceret tilbud fra køkken, og kontoret kan være lukket i perioder.
Kontoret er delvis åbent i juni måned og lukket i hele juli måned.
Klubben åbner igen mandag den 2. august 2021. Dog er der lukket fredage i august måned.

Kig indenfor
Når du er på »bytur«, har du mulighed for at gå i OK-Klubben og købe din formiddags- eller eftermiddagskaffe i vore dejlige lyse og venlige lokaler. Tag evt. en bekendt med og vis vedkommende vore lokaler, så får vi måske et nyt medlem ved samme lejlighed.

Egen fortæring
Salg af kaffe, brød, drikkevarer m.m. er en vigtig del af OK-Klubbens indtægter – ud over det årlige kontingent. Derfor er det ikke tilladt at medbringe egen fortæring i OK-Klubben. Dette gælder både aktiviteter i OK-Klubben, OK-Skolen og diverse bridgeklubber.

Teleslynge
Vi gør opmærksom på, at der er teleslynge i OK-Klubbens lokaler.

Trådløst netværk
Der er trådløst netværk i hele OK-Huset og gratis Wi-Fi tilslutning.

Kørsel
Som hovedregel skal du selv sørge for transporten. Er du af helbredsmæssige årsager forhindret i at benytte offentlige transportmidler, og modtager du ikke anden form for befordringstilskud, kan du søge om kørsel – samkørsel – inden for Kolding Kommunes regler. Du skal i givet fald kontakte Kolding Kommunes Seniorforvaltning på tlf. 79 79 79 79.

Noget om busture og udflugter
Der er mange OK-medlemmer, der meget gerne vil med på OK’s busture. OK-Klubben vil meget gerne arrangere busture og udflugter, men det er dyrt. Der skal som regel mindst 40 deltagere til, for at en tur kan gennemføres. Se under de enkelte ture, hvilke minimumskrav til deltagerantal, der skal opfyldes.

Alle udflugter, rejser m.v. skal betales senest 1 måned, før turen starter. Derefter er tilmelding bindende, medmindre andet er anført under de enkelte ture og rejser.

På grund af usikre restriktioner er der ikke planlagt nogle programsatte ture i efteråret 2021.
 

Tak:
- til de mange, som har hjulpet OK-Klubben
- til alle værter og værtinder
- til samarbejdspartnere og Kolding Kommune.
- til vore annoncører - Støt dem, de støtter OK-Klubben.

- og ikke mindst tak til:
• Kai D-Fonden
• Eigil Kroghs Gavefond
• Erhvervsklubben Kolding
• samt tak til medlemmer, som har betænkt OK-Klubben med gaver og arv.Databehandleraftale  OK-Klubben

Mellem
Den dataansvarlige: OK - Klubben Kolding, Ålegården 3, 6000 Kolding
Tlf.75524767, CVR: 3206621
Web: www.ok-klubben.dk, Mail: ok-klubben@hotmail.com
Og
Databehandlere: Helle Lund og Gitte Gaarn Andersen
Ålegården 3, 6000 Kolding
CVR: 320666216

Databehandlerne indsamler navn, adresse, tlf. og fødselsdato til brug af medlemsregistrering, samt varetager udsendelse af programmer, indberetning til skat, Offentlige myndigheder, Landsorganisationen og revisor.
Lovhjemmel: Samtykke og Retsligt.

Sletning af data:
Navn, adresse, tlf. fødselsdato slettes 1 år efter udmeldelse af klubben.
Billeder taget i OK-Klubben kan efter medlemmernes godkendelse anvendes til branding f.eks. via hjemmeside og sociale medier.

Sikkerhedsforanstaltninger:
Personoplysningerne registreres i en Access database og opbevares på Microsoft On Drive. Oplysningerne er beskyttet af password, og forefindes ikke på de enkelte pc’ere

Underskrift:
Dataansvarlige.

Navn: Knud Erik Langhoff
Stilling: Formand for Bestyrelsen for OK-Klubben
Telefon:29323102
e-mail: knuderiklanghoff(a)gmail.com

Databehandlere:
Navn: Helle Lund Gitte Gaarn Andersen
Stilling: Leder af OK-Klubben Bogholder
Telefon: 75524767, 20957675
e-mail: lundogknudsen(a)gmail.com, gitteogper(a)profibermail.dk
 

Databehandleraftale  OK-Skolen

Mellem
Den dataansvarlige OK - Skolen Kolding, Ålegården 3, 6000 Kolding
CVR: 17534890, Tlf.75524767
Web: www.ok-klubben.dk, Mail: okskolen.kolding@gmail.com
Og Databehandler
Erik Demant
Ålegården 3, 6000 Kolding
CVR: 17534890

Databehandleren:
Indsamler navn, adresse, tlf. og fødselsdato til brug af medlemsregistrering, samt varetager udsendelse af programmer, indberetning til skat, Offentlige myndigheder, Dansk Oplysnings Forbund og revisor.
Lovhjemmel: Samtykke og Retsligt

Sletning af data:
Navn, adresse, tlf. fødselsdato slettes 1 år efter ophør af kurset.
Billeder taget i OK-Skolen kan efter kursisternes godkendelse anvendes til branding f.eks. via hjemmeside og sociale medier.

Sikkerhedsforanstaltninger:
Personoplysningerne registreres i et Excell regneark og opbevares på Microsoft On Drive. Oplysningerne er beskyttet af password, og forefindes ikke på de enkelte pc’ere

Underskrift:
Dataansvarlige.

Navn: Tove Larsen
Stilling: Formand for Bestyrelsen for OK-Skolen
Telefon: 75507595
e-mail: tjlarsen(a)stofanet.dk

Databehandler:
Navn: Erik Demant
Stilling: Leder af OK-Skolen
Telefon: 51940033
e-mail: okskolen.kolding@gmail.com

 

Cookies på hjemmesiden
Denne hjemmeside bruger ikke cookies og vi deler ikke oplysninger om din brug af vores hjemmeside med andre.